מכירה פומבית טכנולוגיות אביב בגליל בע"מ

בהתאם לאישור בית המשפט המחוזי חיפה בתיק פר"ק 17-07-27373 הוסמכה המפרקת הזמנית שמונתה לחברת טכנולוגיות אביב בגליל בע"מ )להלן: "החברה"(לפעול למימוש ציוד החברה ונכסיה לפיכך תתקיים מכירה פומבית של ציוד החברה :

תאריך: 29/08/2017 – 9/09/2036
מיקום: בחצרי החברה רחוב התאנה 4 פארק התעשייה מגדל תפן
מארגן האירוע: אקורד – המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ