מכירה פומבית חברת פנטלום בפירוק זמני

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 6 באפריל 2017 בתיק ק"פר 17-01-68047 בעניין חברת פנטלום טכנולוגיות ( מ"בע בפירו ק זמני פ.ח) , תקיים חברת אקורד המרכז הישראלי
למכירות פומביות, מכירה פומבית של ציוד החברה, המצוי במטה החברה ב:

תאריך: 27/04/2017
מיקום: הורובית 12 רחובות
מארגן האירוע: אקורד – המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ