מידע כללי על המכירות

אתר המכירה: המכירה מתבצעת בדרך כלל באתר המקורי בו שימשו הפריטים או אוחסנו.
פרסום: המכירה מתפרסמת במדיה הכתובה (עיתונים יומיים, מקומונים, ירחונים מקצועיים, עיתונים פיננסיים וכד'). בנוסף נשלחת הזמנה ("דף מידע") לרשומים באתר כשבועיים לפני מועד המכירה.
בדיקת פריטי המכירה: ניתן לראות את הפריטים הנמכרים בימי הביקור המוקדם המתקיימים כיום – יומיים בסמוך למכירה וכן בבוקר המכירה.
קטלוג המכירה: פריטי המכירה מופיעים בקטלוג המכירה וממוספרים עפ"י סדר רץ כולל תיאורם.
רישום: למכירה ניתן להרשם ביום המכירה בעמדת הרישום בכניסה לאתר בו מתבצעת המכירה או ברישום מוקדם דרך האתר. על הנרשמים למלא ולחתום על טופס השתתפות המקנה להם כרטיס משתתף ובו מוצג מספר משתתף.
תהליך המכירה: המכירה מתבצעת ע"י כרוז בלבד על פי סדר המופיע בקטלוג המכירה או ברישומי הכרוז.
זכיה: כל פריט ימכר למציע ההצעה הגבוהה ביותר בדרך של "הורדת הפטיש" והודעה על מספר הזוכה וגובה הזכיה. ניתן להשתתף טלפונית או להשאיר "BIDES" . על מחיר הזכיה מתווספת עמלת כרוז וכן מע"מ כשעורו בחוק לגבי פריטים החייבים במע"מ.
תשלום: ניתן לבצע תשלום במהלך המכירה ולאחריה. אמצעי התשלום הם: צ'ק, כרטיסי אשראי, ומזומן.
פינוי פריטים שנמכרו: ניתן לפנות פריטים שנמכרו רק לאחר ביצוע התשלום בפועל. לגבי  צ'קים,  הפריטים ישוחררו רק לאחר פרעון מוחלט. פינו הפריטים העמסתם ושינועם הינם באחריות הרוכש.